Mászófalépítés facebook
 

Mászófogások

Galéria
Terápia célja, feladata
 • Aminek igazán örülünk, hogy az iskolákon és a sportlétesítmények mellet több olyan intézményben is kiviteleztünk mászófalat, ahol nem a megszokott módon használják ki a fogások sokszínűségét.

  A mozgás, a mozgással kapcsolatos terápiák hatékonysága bármilyen típusú, súlyosságú és korú sérült gyermek esetében bizonyítottan kiváló. Ezen terápiák egyike a Magyarországon még egyáltalán nem elterjedt TERÁPIÁS FALMÁSZÁS."  A gyermek képességeinek kibontakozása, sokoldalú fejlesztése.
  Intraperszonális képességek fejlesztése, úgymint:

  -Feladattudat
  -Figyelem
  -Emlékezet (rövid idejű vizuális – motoros, rövid- és hosszú távú, verbális)
  -Bátorság
  -Önfegyelem
  -Monotónia tűrés
  -Testkép
  -Térbeli tájékozódás
  -Sík- és térkonstancia
  -Jobb – bal diszkrimináció
  -Szerialitás
  -Számfogalom
  -Grafomotoros tevékenység
  -Mintamásolás
  -Érzékenyítés

  Interperszonális képességek fejlesztése, úgymint:
  -kooperációs képesség,
  -társakért vállalt felelősségérzet – felelősségvállalás
  -metakommunikáció.

  Feladata:
  - Megismertetni, a gyermekekkel a mászó technikákat
  - Megszerettetni a testmozgást
  - Tudatosítani bennük, hogy a siker eléréséhez erőfeszítéseket kell tenni,
  - Bemutatni a szabadidő hasznos eltöltésének egyik lehetőségét,
  - A gyerekekben felsejlő tehetséget felismerni és tovább tanácsolni – mentorálni.
  - Megtanítani a gyermekeket kooperálni, és a felelősség vállalására saját és mások érdekében.
  - Társas kapcsolatok kialakításának könnyítése, együtt munkálkodásra való tanítás.

  Miért a mászófal ?

  Az ember fejlődése során, elengedhetetlen területek köthetők a csecsemőkori mozgásfejlődéshez, melyek kimaradása részképesség zavarokhoz, tanulási problémákhoz, egyéb motoros, mentális hiányosságokhoz vezethetnek.

  Ezen területek:
  -átfordulás
  -kúszás
  -felülés
  -mászás
  -felállás
  -járás

  A tehetségek segítését, fejlesztését, rejtett területeik felszínre törését olyan helyzetek megteremtésével kívánjuk előmozdítani, melyek mozgásmintájukat tekintve alapvetően a csecsemőkor mozgásait veszik alapul, jellegüket nézve viszont ismeretlenek, nehezebbek.
  A mászófal /műfal/, egy olyan sokrétűen alkalmazható eszköz a modern testnevelés, mozgásfejlesztés területén, mely aktívan, de észrevétlenül fejleszt mind motoros, mind mentális területeket. Ezt a különleges tulajdonságát megragadva, német orvosok és hegymászók terápiás rendszert dolgoztak ki, és eredményesen használnak, mely a gyermekkor leghatékonyabb specifikus módszerével, játékos formában fejleszt. A pedagógiai elveknek maximálisan megfelel (fokozatosság, biztonságosság, következetesség, játékosság, stb.).
  A mászó-terápia órák feladatainak összeállítása a felmérés eredményeinek függvényében történik.

  A teszt eredményéből összesítő táblázat készül, ezen lehet a hiányos, fejlesztésre szoruló területeket jól elkülöníteni, és csoport szinten „térképet” készíteni.
  Ezen területekre specifikusan a fiatalok gyenge oldalát erősítő mászó feladatokból állítunk össze programtervet.

  Óra menete:
  - Általános biztonsági információk ismertetése, tudatosítása
  - Bemelegítés / keringésfokozás, nyújtóhatású feladatok/
  - Mászófalon sorfeladatok /3. órától a már tanult alapformák fogásmódok használatával, változtatásával/
  - Speciális, irányított mászófeladatok játékosan
  - Levezetés
  - Szóbeli értékelés, dicséret (megerősítés)
  Az erős oldal fejlesztésére, erősítésére a tanítónéni által kitöltött személyi mérőlap adatai szolgáltatnak információt.